BESPLATNE PRIPREME ZA POLAGANJE EKSTERNE MATURE

Dragi učenici,

S ciljem da pomogne učenicima da polože eksternu maturu i ostvare što bolje rezultate, JU Gimnazija Dobrinja nudi besplatne pripreme/konsultacije za polaganje eksterne mature. Priprema je usklađena sa katalogom zadataka koji je predložen od strane Ministarstva. Predmeti koji su predviđeni za polaganje po odluci Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo su:
– Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost  
– Matematika
– Prvi strani jezik (Engleski jezik)

Na pripremama za polaganje eksterne mature objasnit ćemo strukturu ispita i način ocjenjivanja. Učenike ćemo upoznati sa zadacima i dati upute za njihovo uspješno rješavanje. Ponovit ćemo gradivo iz osnovne škole. Pripreme će se odvijati u periodu od 16.5.2022. godine (ponedjeljak) do 20.5.2022. godine (petak). 
Pripreme će se odvijati u prostorijama JU Gimnazija Dobrinja sa početkom od 14:00 sati.

Link za prijavu: https://forms.gle/NwRbe8bzVrcLkuCD7