Obavještenje o organizaciji i realizaciji odgojno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u drugom polugodištu školske 2021/2022. godine

Obavještenje o organizaciji i realizaciji odgojno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u drugom polugodištu školske 2021/2022. godine pogledajte u priloženom dokumentu.

OBAVJEŠTENJE