Projekat “Njegovanje kulture sjećanja”

U okviru projekta ,, Njegovanje kulture sjećanja ” koji realiziraju Udruženja ,, 101. brigada ” Sarajevo, Dobrinjska brigada, Novi Grad i 2.Viteška brigada održana su predavanja za učenike III i IV razreda.Teme predavanja su : ,,UZROCI I POSLJEDICE AGRESIJE NA RBIH”. Predavač : pukovnik Šaćir Hrustemović . Drugo predavnje koje je održano je ,,ODBRANA OD AGRESIJE NA RBIH – ČUDO BOSANSKOG OTPORA”
Predavač: general Bahrudin – Braco Fazlić.
Uvodničar: Hamdija Lagumdžija, predsjednik Udruženja,, 101.brigade”.

Slike možete pogledati u galeriji. GALERIJA