REALIZOVANI ČASOVI ODJELJENSKE ZAJEDNICE U III RAZREDIMA IZ OBLASTI KORUPCIJE

U mjesecu junu, 2024.godina realizovani su časovi Odjeljenske zajednice u III razredima iz oblasti Korupcije.

Predavanje je pripremljeno u skladu sa ranijim preporukama Ureda za borbu protiv korupcije te realizovano u saradnji sa pedagogom škole i razrednikom III 1 odjeljenja.

Cilj predavanja bio je upoznati se sa značenjem pojma korupcija, njenim oblicima te mogućim ishodima, tj. posljedicama za pojedinca, društvo i uopće svijet. Predavanje predstavlja jednu od mjera/aktivnosti škole u cilju suzbijanja korupcije, a u okviru Plana integriteta JU Gimnazija Dobrinja.