STEM Youth Camp

Asocijacija za napredak nauke i tehnologije (ANNT ) je organizovala STEM Youth Camp, koji je održan 24.- 28.8. 2018. godine u Konjicu . Kamp je okupio pedeset srednjoškolaca iz svih dijelova BIH među kojima je bila i naša naša učenica IV 1 razreda Amina Hodžić . Učesnici su imali priliku učiti o nauci i tehnologiji od poznatih bh. naučnika.