ZAHVALNICE ČLANOVIMA VIJEĆA UČENIKA

Članovi Vijeća učenika su dobili zaslužene zahvalnice za svoj izvrstan rad i doprinos u protekloj školskoj godini zajedno sa koordinatoricom, profesoricom Aidom Hasović! ✨🏆

Zahvaljujemo se na vašem entuzijazmu, kreativnosti i zalaganju za stvaranje pozitivne atmosfere u našoj školi. ❤️

Ova nagrada je dokaz vašeg vrijednog rada i značajnog doprinosa našoj školskoj zajednici. 👏

Nastavite sa istim žarom i voljom, jer ste inspiracija svima nama! 🎉