BESPLATNE PRIPREME ZA POLAGANJE EKSTERNE MATURE

Dragi učenici, S ciljem da pomogne učenicima da polože eksternu maturu i ostvare što bolje rezultate, JU Gimnazija Dobrinja nudi besplatne pripreme/konsultacije za polaganje eksterne mature. Priprema je usklađena sa katalogom zadataka koji je predložen od strane Ministarstva. Predmeti koji su predviđeni za polaganje po odluci Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo su:– Bosanski jezik […]

Više