AKCIJA DARIVANJA KRVI

,Naša škola je, u  Saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH,  organizovala dobrovoljno darivanje krvi. Akciji  dobrovoljnog darivanja krvi pristupili su učenici –dobrovoljci IV razreda u pratnji školskog pedagoga. Darivanje krvi realizovano je  u petak, 20.10.2023. u amfiteatru naše škole. Predstavljamo vam dio atmosfere iz našeg amfiteatra: