DAN SIGURNIJEG INTERNETA (SAFER INTERNET DAY – SID)

Ovogodišnji Dan sigurnijeg interneta (Safer Internet Day – SID) obilježavamo pod sloganom „Surfaj sigurno – Zajedno za bolji internet“ 06. februara/veljače. Ovu priliku koristimo da uključimo brojne aktere iz oblasti obrazovanja, zaštite djece, medijske politike i telekomunikacionog sektora kako bismo promovisali sigurno i odgovorno korištenje interneta i digitalnih tehnologija. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava od 2011. godine na inicijativu udruženja „Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“ (MFS-EMMAUS), u organizaciji Centra za sigurni internet u BiH, koji Vas ovim putem poziva da se pridružite obilježavanju ovog značajnog dana, te podržite aktivnosti u oblasti sprječavanja zloupotrebe djece i mladih u digitalnom okruženju.

Vođen uspjehom prethodnih godina, Centar za sigurni internet u BiH obilježavanje Dana sigurnijeg interneta realizira kroz takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola na temu sigurnosti na internetu. Takmičenje će se sastojati od online kviza sa pitanjima vezanim za sigurno korištenje interneta i digitalnih tehnologija, koji će biti dostupan putem web platforme www.sigurnodijete.ba. Kviz će biti aktivan samo na dan obilježavanja SID-a 2024 – 06. februara/veljače, od 09:00 do 19:00 sati, nakon čega će sistem aplikacije za online takmičenje generisati pobjednike kviza među djecom koja su tačno odgovorila na 80% i više pitanja, te potom objaviti pobjednike i osvojene nagrade. Svi pristupi kvizu će biti kodirani, te će u cilju zaštite ličnih podataka djece pobjednici biti objavljeni pod jednistvenim kodom, uz navođenje škole pobjednika na online platformi Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, kao i na Facebook i Instagram profilu „Sigurno dijete“. Djeca se mogu pripremiti za kviz tako što će potrebne informacije o sigurnom korištenju digitalnih tehnologija pronaći na online platformi Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini – www.sigurnodijete.ba.

I ove godine obilježavanje SID-a podržavaju partneri i sponzori Centra za sigurni internet koji su prepoznali značaj zaštite djece i mladih na internetu i za pobjednike kviza osigurali vrijedne nagrade.