INFORMACIJA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI (za period od 9.11. do 20.11.2020. godine)

Informaciju o organizaciji i realizaciji odgojno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (za period od 9.11. do 20.11.2020. godine) možete pogledati u priloženom dokumentu.

INFORMACIJA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO –
OBRAZOVNOG RADA (za period od 9.11. do 20.11.2020. godine)