IZJAVA – POHAĐANJE ONLINE NASTAVE I IZJAVA – PRAVDANJE ČASOVA

U prilogu se nalaze:

Izjava roditelja koji žele da im djeca nastavu pohađaju online uz koju je potrebno dostaviti i dokumentaciju kojom se opravdava pohađanje online nastave (ljekarsko opravdanje, nalazi ljeraka…);

Izjava roditelja koja se odnosi na pravdanje časova;

Izjave dostavljati na službeni mail škole: gdobrinja@gdobrinja.edu.ba .

IZJAVA – POHAĐANJE ONLINE NASTAVE

IZJAVA – PRAVDANJE ČASOVA