MEĐUNARODNI DAN ŽENA U NAUCI

Povodom Medjunarodnog dana žena u nauci, naše drage učenice dobile su zaslužene certifikate International Masterclass hands on Particle therapy physics u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom gdje su imale priliku upoznati se sa novim metodama liječenja tumora protonskom terapijom iz oblasti Medicinske fizike od različitih naučnika širom Balkana.

U ovom programu su učestvovali učenici širom Evrope.

Baš na ovaj Dan žena našim učenicama želimo da nastave živjeti nauku i da nikad u njima ne umre naučni duh, želja za istraživanjem i sticanjem novih znanja.