“NASILJE PUTEM INTERNETA”

Dana 27.2.2024. godine sa početkom u 18:00 sati Vijeće roditelja je uz podršku Škole iniciralo i organizovalo predavanje na temu: „Nasilje putem interneta“. Predavač je bio gospodin Saša Petrović, inspektor pri Federalnoj upravi policije.

Pravo učešća su imali svi roditelji naših učenika. Cilj prezentacije bio je probuditi i proširiti svijest roditelja o opasnostima koje vrebaju i sa kojima se njihova djeca susreću na internetu i na društvenim mrežama.

Ovim putem se zahvaljujemo Vijeću roditelja na inicijativi i gospodinu Petroviću na izdvojenom vremenu, trudu i saradnji.