PRVI KONKURSNI ROK 2022/2023. GODINE – KONAČNE RANG LISTE

Prvi konkursni rok 2022/2023. godine – konačne rang liste i obavijest o upisu učenika u Prvi razred u školskoj 2022/2023. godini pogledajte u priloženim dokumentima.

KONAČNA RANG LISTA GIMNAZIJA DETALJNO

KONAČNA RANG LISTA GIMNAZIJA

KONAČNA RANG LISTA OPĆA GIMNAZIJA DETALJNO

KONAČNA RANG LISTA OPĆA GIMNAZIJA

OBAVIJEST O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED