“S.T.A.R CHALLENGE”

Dana 15. februara 2024. godine održano je 11. državno takmičenje srednjoškolaca u poduzetništvu/preduzetništvu „S.T.A.R Challenge“ u Dječijoj kući – HUB Homework.

Našu školu predstavljali su članovi Vijeća učenika, učenici III 2 i IV 1 odjeljenja, Riad Mujčinović i Orhan Pašić.

Učenik Riad Mujčinović osvojio je TREĆE mjesto!

Čestitamo, Riade! 👏🥰