TRENING ZA IZGRADNJU KAPACITETA VIJEĆA UČENIKA KANTONA SARAJEVO

🔵 Dana 8. 12. 2023. godine predsjednica Vijeća učenika, Merjem Mešanović Agić, prisustvovala je treningu za izgradnju kapaciteta Vijeća učenika Kantona Sarajevo.

🟢 Učesnici su imali priliku upoznati se sa radom mreSVUBiH-a, mreVUK-a SBK, kao i projektom Smart Balkans „Gradimo mostove rušimo zidove“.

🟣 Kroz interaktivne radionice o komunikacijskim vještinama, kompromisu, timskom radu i važnosti uloga u timu, ali i konfliktima i simulacijama rješavanja problema, učesnici su mogli unapređivati svoja znanja i vještine o ovim temama.

🟤 Također, definirali su plan rada i aktivnosti mreVUK-a KS za drugo polugodište, kreirali plan za implementaciju tradicionalne aktivnosti „Jedan slatkiš – Jedno dijete“, ali izabrali novo rukovodstvo Mreže.

🔴 Zahvaljujemo se organizatorima na pozivu i Vijeće učenika JU Gimnazija Dobrinja i dalje nastavlja sa aktivnim radom, kako u okviru mreSVUBiH i mreVUK KS, tako i u okviru JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo. 🤝🙌💪