UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI (Prečišćeni tekst)

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno – obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (prečišćeni tekst) možete pogledati u priloženom dokumentu.

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO –
OBRAZOVNOG RADA (prečišćeni tekst)