Selam Ya Resulallah

U četvrtak, 22. 12. 2016. godine a sa početkom u 14:30h, u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke, upriličena je nesvakidašnja aktivnost u sklopu manifestacije “Selam, Ya Resulallah” koju već devetu godinu sprovodi Medžlis IZ-e Sarajevo a koja je nosila naziv: ‘Mladi o poslaniku Muhammedu, alejhi-s-selam. Cijeli Projekat organizirao je profesor islamske vjeronauke naše Škole, gdin. […]

Više


United States Embassy to Bosnia and Herzegovina

Čestitamo pobjednicima takmičenja “Stvaram promjenu, #suzbijamkorupciju”! Dobili smo preko 100 nevjerovatnih video klipova o tome kako se boriti protiv korupcije i našim sucima je bilo veoma teško odlučiti koji su to najbolji. U narednima danima objavljivaćemo pobjedničke videozapise kao i one koji su osvojili posebna priznanja, pa navratite na našu stranicu da ih pogledate. Hvala […]

Više


Dan tolerancije

UNESCO je proglašenjem međunarodnog dana tolerancije skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, kao i Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge. UNESCO je dao definiciju za toleranciju i ona glasi u […]

Više


Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju

Od 14.11.2016.god. do 30.11.2016.god. u trećim razredima naše gimnazije održavaju se predavanja uz prezentaciju “Saobraćajna edukacija mladih u saobraćaju”. Ova predavanja su dio projekta “Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju” Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, a koja se održavaju u koordinaciji sa školama u Kantonu Sarajevo. Prezentaciju su održali učenici Pašić Edib i Patak […]

Više