Konacna preliminarna rang lista-Gimnazija Dobrinja

Konacna preliminarna rang-lista

Više

Anketni list za izborni predmet

logo skole

Federacija Bosna i Hercegovina

Kanton Sarajevo

Gimnazija Dobrinja

Broj: ____________/14.

Sarajevo,

Predmet :

Rezultati anketiranja učenika u vezi sa pohađanjem dva izborno-obavezna nastavna predmeta: Vjeronauka/Vjeronauk ili Kultura religija u šk. 2014/2015. g.

Razred

N A S T A V N I    P R E D M E T

S

Kultura religija

Vjeronauka/Vjeronauk

Islamska vjeronauka

Katolički vjeronauk

Pravoslavna vjeronauka

Jevrejska vjeronauka

I

32

64

1

/

/

97

 

II

23

54

1

/

/

78

 

III

20

84

/

/

/

104

 

IV

33

123

/

/

/

156

 

Ukupno:

108

325

2

/

/

436

 

                                                                                                                ...

Više

Raspored učenika I razreda po odjeljenima

Raspored učenika I razreda po odjeljenima
R.br. OPŠTI OPŠTI OPŠTI OPŠTI SCENSKE UMJETNOSTI
I1 I2 I3 I4 I5
Razredni starješina:               KAMENICA SUBHIJA Razredni starješina:               ŠOBER V. SANJA Razredni starješina:               ČAVAK NAHID Razredni starješina:               BRODOVIĆ MEDIHA Razredni starješina:               SMILJANIĆ ANITA
1. Aganović Harun Kunić Eldar Agić Maja Ahatović Fatima Abdurahmanović Ahmed
2. Alihodžić Belma Karović Aida Bostandžija Ameldina Al Hassan Sara Bičo Ajla
3. Čaušević Nidal Čelik Anisa Bukvić Ilda Asani Edina Dedić Dino
4. Ćutuk Raisa Smajović Orhan Caklo Nadija Burgić Lejla Drakovac Edita
5. Hadžialić Nedim S...
Više