2016-04-22 Posjeta Kluba hemičara fabrici Violeta Grude

22.04.2016.god. učenici Prirodnog smjera i sekcija KLUB HEMIČARA posjetili su fabriku higijenskih artikala Violeta – Grude, gdje su se upoznali sa tehnologijom proizvodnje tekućih deterdženata.
Fotografije pogledajte u galeriji. GALERIJA

Više

15.04.2016 Posjeta Kluba hemičara PMF-u u Sarajevu

Učenici Prirodnog smjera i sekcija KLUB HEMIČARA posjetili su Prirodno matematski fakultet u Sarajevu dana 15.04.2016.god. Tu su im asistenti demonstrirali interesantne oglede te dali upute onima koji žele studirati na ovom smjeru PMF-a.
Fotografije pogledajte u galeriji.GALERIJA

Više

GRAĐANIN PLEMIĆ

GRAĐANIN PLEMIĆ

Više

2016-04-01 Bankarski smjer u posjeti Ekonomskom fakultetu

Učenici III i IV razreda, koji pohađaju izborno područje Bankarstvo, posjetili su Ekonomski fakultet u Sarajevu. Pod vodstvom prof. Mešković Admira, učenici su obogatili svoje znanje, ali i upoznali mogućnosti upisa i studiranja na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Fotografije pogledajte u galeriji. GALERIJA

Više

2016-03-30 Vršnjačka edukacija-prevencija mladih u saobraćaju

U periodu septembar 2015. – mart 2016. godine učenici naše škole su imali priliku da učestvuju u Projektu vršnjačke edukacije ” Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju “. U decembru 2015. godine učenici Selek Lejla i Muhić Amer su prisustvovali dvodnevnoj edukaciji i tom prilikom usvojili znanja i vještine potrebne za realizaciju edukativnih radionica. U periodu februar – mart 2016. godine u okviru časova odjeljenske zajednice realizovane su edukativne radionice za učenike IV razreda. Završna radionica održana je u amfiteatru škole za učenike III razreda. Projekat je organizovalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu i Fakultetom za saobraćaj i komunikacije. Koordinator projekta na nivou škole bila je mr. Melina Fazlić...

Više

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM MATURALNE EKSKURZIJE UČENIKA JU GIMNAZIJA DOBRINJA Školska 2015/2016. godina

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM MATURALNE EKSKURZIJE UČENIKA JU GIMNAZIJA DOBRINJA Školska 2015/2016. godina

Više

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA NA EKSKURZIJI

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA NA EKSKURZIJI

Više

PREDMET:POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA REALIZACIJU MATURALNE EKSKURZIJE UČENIKA JU GIMNAZIJA DOBRINJA

Ponude za ekskurziju 15-16

Više