RASPORED TERMINA INFORMACIJA PREDMETNIH PROFESORA 2014/15.

logo skole

RASPORED TERMINA INFORMACIJA PREDMETNIH PROFESORA 2014/15.

RAZREDNIK

I SMJENA (I i III razredi)

II SMJENA (II i IV razredi)

1.

Alibegović Amira utorak: 8:50 i 14:50

2.

Alibegović Ibrahim srijeda: 17:50 srijeda: 17:50

3.

Avdibegović Ida srijeda: 11:30 i 17:30  

4.

Beganović Habiba   utorak: 9,40 i 15,40

5.

Brodović Mediha srijeda: 9:30 srijeda: 15:30

6.

Gvožđar Soraja utorak: 9:40-10:25 i 15:40

7.

Ilić Pavka srijeda: 13:00 srijeda: 13:00

8.

Imamovoć Hana srijeda: 13:10

9.

Kahriman Adna srijeda: 10:45-11:30 srijeda: 16:45-17:30

10.

Mahmutović Amna utorak: 10:45  

11.

Marić Ljerka utorak: 13:10  

12.

Merzić Senaida   utorak: 12:20

13.

Mešković Admir ponedjeljak: 11:30-12:25 ponedjeljak: 17:35-18:25

14.

Mr...
Više

RASPORED TERMINA INFORMACIJA VODITELJA ODJELJENJA 2014/15.

logo skole

RASPORED TERMINA INFORMACIJA VODITELJA ODJELJENJA 2014/15.

RAZREDNIK

RAZRED I SMJENA (I i III razredi)

II SMJENA (II i IV razredi)

1.

Kamenica Subhija I 1 četvrtak: 12:30 i 18:30
2.

Sanja Šober-Vojinović I 2 srijeda: 11:35 i 17:35
3.

Šivšić Amela I 3 četvrtak: 09:40 i 15,40
4.

Čavak Nahid I 4 četvrtak: 17:30 srijeda 18:00
5.

Smiljanića Anita I 5 petak: 09:40 i 15,40
6.

Muslić Nermin II 1 srijeda: 17:35 i 11:35
7.

Halepović Alama II 2 srijeda: 17:35 i 11:35
8.

Stanišić Lana II 3 ponedjeljak: 16:45 i 10:45
9.

Amra Alikadić-Fazlić III 1  srijeda: 9:40 i 19:10
10.

Fazlić Melina III 2 ponedjeljak: 12:25 i 18:25
11.

Ilić Danka III 3 četvrtak: 10:45 i 16:45
12.

Arna Daguda-Torlaković III 4 ponedjeljak: 11:35 i 17:35
Više

Anketni list za izborni predmet

logo skole

Federacija Bosna i Hercegovina

Kanton Sarajevo

Gimnazija Dobrinja

Broj: ____________/14.

Sarajevo,

Predmet :

Rezultati anketiranja učenika u vezi sa pohađanjem dva izborno-obavezna nastavna predmeta: Vjeronauka/Vjeronauk ili Kultura religija u šk. 2014/2015. g.

Razred

N A S T A V N I    P R E D M E T

S

Kultura religija

Vjeronauka/Vjeronauk

Islamska vjeronauka

Katolički vjeronauk

Pravoslavna vjeronauka

Jevrejska vjeronauka

I

32

64

1

/

/

97

 

II

23

54

1

/

/

78

 

III

20

84

/

/

/

104

 

IV

33

123

/

/

/

156

 

Ukupno:

108

325

2

/

/

436

 

                                                                                                                ...

Više