Javne nabavke

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

PLAN JAVNIH  NABAVKI ZA 2020. GODINU

ODLUKA O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH  NABAVKI ZA 2020. GODINU

ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH  NABAVKI ZA 2020. GODINU

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA  JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022.GODINU

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023.GODINU

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG IZVOĐAČA