Ekskurzija

U periodu od 5.5.2018. – 13.5.2018.godine realizovana ekskurzija za učenike III razreda JU Gimnazija Dobrinja. Vođa puta je bila profesorica Duraković Sabina, kao razrednici su išli profesorica Tahirović Šerife , Turković Sandra i Kahriman Suada a u pratnji je bio i direktor Ahmetspahić Enver. Ekskurzija je uključivala obilazak Verone, Venecije, boravak u Španiji u turističkom […]

Više