POČETAK NASTAVE U DRUGOM POLUGODIŠTU

Dragi učenici, nastava u drugom polugodištu školske 2023/2024. godine počinje u ponedjeljak, 29.1.2024. godine i odvijat će se po ustaljenom rasporedu. Život je pun izazova, a izazovi su puni prilika za učenje. Nikada ih se ne plašite i uvijek rado dočekajte prilike da naučite nove stvari u životu kako biste rasli i napredovali. Uspjeh i […]

Više


“ŠKOLA RODITELJSTVA” U JU GIMNAZIJA DOBRINJA

“ŠKOLA RODITELJSTVA” U JU GIMNAZIJA DOBRINJA   U okviru programa “Škola roditeljstva”, uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i Instituta za za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, dana 18.01.2024. godine, uspješno je realizirana prva od planiranih pet radionica.  Voditelji i moderatori radionica su pedagog naše škole, Fikreta Žunić i psiholog Azra Halilović.  Cilj ovih radinica je […]

Više


ŠKOLA EKSPERIMENTALNE FIZIKE

Naši vrijedni učenici na raspustu… Demirović Nina, III1 i Balaban Filip, IV1 ovog raspusta pohađaju Školu eksperimentalne fizike za učenike srednjih škola. Škola je organizovana u saradnji sa Društvom fizičara i Odsjekom za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA i uz podršku dr. Edmonda Offermanna. Izvrsnost na djelu.

Više


KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE PROFESORA I STRUČNIH SARADNIKA

Dana, 16.01.2024. godine na sjednici Nastavničkog vijeća održano je kolektivno stručno usavršavanje profesora i stručnih saradnika. Predavanje je organizovano od strane školskog pedagoga, a u saradnji sa KJU Porodično savjetovalište. Cilj predavanja jeste upoznavanje sa izvorima stresa i podizanje svijesti o važnosti njegovog prepoznavanja te načinima prevencije njegovih negativnih posljedica. Predavanje je realizovao stručni saradnik […]

Više