16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

🗣️ 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 🤚🚫🙅‍♂️⬅️

I članovi Vijeća učenika pridružili su se globalnoj kampanji “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. 🔶

Godišnja kampanja počinje na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra i traje do 10. decembra, kada se obilježava Dan ljudskih prava. 🔶

Porukama želimo podići svijest i dati svoj glas u prevenciji i uklanjanju nasilja nad ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta. 🔶

S T O P nasilju nad ženama i djevojčicama‼️❌

Nasilje izbacujemo iz našega školskoga prostora‼️❌