DAN RUŽIČASTIH MAJICA

Saradnja sa  KJU Odgojnim centrom Kantona Sarajevo

Dana, 09.02./13.02.2024. održano je predavanje za učenike II3, II4 razreda pod nazivom: ,,Kako prepoznati i spriječiti nasilno ponašanje”, a povodom ,,Dana ružičastih majica”, tj. borbe protiv vršnjačkog nasilja. Predavanje je organizovano od strane školskog pedagoga u saradnji sa KJU Odgojnim centrom KS. Cilj predavanja bio je da se učenici upoznaju sa historijom obilježavanja ”Dana ružičastih majica”, sa uzrocima nasilnog ponašanja, prepoznaju isto, siptomima te preventivnim mjerama. Predavač je Minela Ćuhara, stručna saradnica Odgojnog centra koja će se družiti s našim učenicimima tokom mjeseca Februara…..

Radionice povodom ,,Dana ružičastih majica”

Povodom ,,Dana ružičastih majica” pedagog škole je održala radionice u II1 i III2 razredu. Kroz grupni rad učenici su  razgovarali o počecima obilježavanja ovog dana, uzrocima , oblicima i siptomima nasilnog ponašanja,  navodili preventivne mjere te razmjenjivali poruke mira, ljubavi  i tolerancije. Predstavljamo vam dio atmosfere s časova ….

DAN RUŽIČASTIH MAJICA – PINK SHIRT DAY