“PREVENCIJA TRGOVINE LJUDIMA”

U mjesecu februaru, 2024. godine održan je treći roditeljski sastanak po odjeljenjima.
Razrednici su u saradnji sa školskim pedagogom realizovali predavanje za roditelje. Tema za
roditelje učenika I, II, III razreda bila je: ,,Prevencija trgovine ljudima”, dok je za roditelje
učenika IV razreda realizovana pod nazivom: ,,Kuda poslije srednje škole” s ciljem
upoznavanja roditelja sa vrstama i načinima studiranja, potrebama trišta rada, psihofizičkim
spsosobnostima učenika koje takođe treba uzeti u obzir s obzirom na dalji razvoj
profesionalne/karijerne orijentacije učenika. Kroz fotografiju predstavljamo vam jedan dio
atmosfere na roditeljskom sastanaku: