STARFEST 2. BH FESTIVAL ZA RAZVOJ KARIJERE

🎉🎓 U srijedu, 15. novembra, članice Vijeća učenika su sa koordinatoricom, profesoricom Aidom Hasović, posjetile još jedan najveći događaj o karijeri, profesionalnoj orijentaciji mladih u BiH, poslovima, edukacijama, stažiranju mladih u BiH… – STARfest 2. bh. festival za razvoj karijere. 👥

⭐️ STARfest je odlična prilika za mlade da se upoznaju sa trendovima na tržištu rada, poslovima budućnosti, ali i načinima kako da se osnaže i razviju svoje vještine i kompetencije, uključe u različite programe i edukacije te karijerno usmjere. 🗣️🖇🤝📚💰🙌

😍 Zahvaljujemo se organizatorima na pozivu.