STUDIJSKO PUTOVANJE U SALZBURG

Studijsko putovanje u Salzburg

Učenici 3. i 4. razreda jezičkog izbornog područja kao i izvanredni učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na kantonalnom i državnom takmičenju školske 2022/2023. godine, u pratnji profesorica Vildane Bulić, Sandre Turković i Sanje Šober Vojinović, posjetili su nekoliko gradova na studijskom putovanju u Austriju u periodu od 31.1. do 3. 2. 2024. godine.

Putovanje je realizirano u saradnji sa JU Prva gimnazija Sarajevo u sklopu projekta za DSD učenike, a pratioci su bile profesorice Aida Beća i Murisa Polimac.

Učenici su obišli historijske i kulturne znamenitosti Salzburga, Halstatta i Graza. Cilj ove posjete je razvijanje motivacije za učenje jezika, upoznavanje sa kulturom naroda čiji jezik učenici izučavaju, osposobljavanje učenika za usmenu komunikaciju na njemačkom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života kao i proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom Austrije.

Studijsko putovanje u Salzburg omogućilo je učenicima JU Gimnazija Dobrinja i JU Prva gimnazija Sarajevo da razviju jače međusobne veze kroz dijeljenje iskustava i zajedničko učenje, unapređujući zajedničku saradnju između ove dvije škole.

U fotogaleriji donosimo pregled aktivnosti ove studijske posjete.